ОММАВИЙ МАДАНИЯТ ТАҲДИДЛАР ИЧИДА ХАТАРЛИСИДИР

Дунёдаги ҳар бир халқнинг ўзига хос анъаналари, урф-одатлари миллий қадриятлари бор. Муайян заминда куртак очиб, неча юз йиллар давомида шаклланган ва сайқал топган маънавий меъзонлар шу миллатнинг, шу халқнинг бебаҳо бойлиги ҳисобланади. Ҳаётимизга шиддат билан кириб келаётган техника ва технологиялар, глобаллашув жараёнларида бундай бойликнинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш долзарб аҳамият касб этади. Бугун кескин тус олаётган «оммавий маданият» ҳам маънавий таҳдидлардан биридир.

Замонавийлик, тезкор тараққиёт билан ҳамқадам бўлиш ёшларимизнинг ҳаёт тарзига айланиб бормоқда. Албатта, бу қувонарли ҳои. Чунки бир неча тилда бемалол сўзлаша олиш, интернет оламига кириб дунё янгиликларидан бохабар бўлиш имкониятининг мавжудлиги уларнинг билими, дунёқараши кенгаяётганидан дарак беради. Бироқ глобаллашув жараёнларида турли ғоялар кураши, ахборот хуружлари, мафкуравий тазйиқлар тобора авж олаётгани сир эмас. Бугун арзимасдек туюлган кичик хабар ҳам одамларнинг, айниқса ёшларнинг ҳаётини ўзгартиришга қодир куч бўлиши мумкин.

Айни пайтда дунёда демократия ва эркинлик, ошкораликнинг «ягона стандартини зўр бериб тарғиб қилаётган бузғунчи кучлар инсонлар онгига таъсир кўрсатишнинг турли йўлларидан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. «Оммавий маданият» ана шу йўлда жуда муҳим вазифани — инсон маънавиятини йўқотиш орқали уни бўйсундиришга хизмат қилади. Уларнинг фикрича, ҳар бир миллат, мамлакатнинг миллий маданияти, маънавияти ва қадриятлари «эскилик сарқити» бўлиб, улар «кўз-кўз» қилаётган «маданият» эса инсон ҳуқуқларини чекламайдиган, ҳар ким эркинлигидан бемалол фойдаланишга асосланган эмиш.

Шу ўринда бобокалонимиз Алишер Навоийнинг қуйидаги сатрлари ёдга тушади: «Олдиға қўйганни емак — ҳайвон иши, Оғзига келганни демак — нодон иши».

Бу сўзларни чуқур таҳлил қилсак, ҳар бир нарсага эркинлик берадиган «оммавий маданият» ниқобининг тагидаги асл мақсад яққол кўринади. Аслида «оммавий маданият» соясида кириб келаётган ахлоқсизлик, беҳаёлик, зўравонлик ва бузуқлик каби иллатлар дунёдаги ҳеч бир халқнинг миллий маданиятига ҳам, умумбашарий қадриятларга ҳам тўғри келмайди. Хусусан, бизнинг заминимизда туғилиб ўсган, жаҳон маданияти ва сивилизатсиясига улкан ҳисса қўшган Имом Бухорий, Бурҳониддин Марғиноний, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек ва бошқа кўплаб буюк аждодларимиз қолдирган мерос бугун ҳам долзарблигини йўқотгани йўқ. Халқимизнинг гўзал маънавий қадриятларга йўғрилган ор-номус, уят ва андиша, шарму ҳаё каби тушунчалари ҳаётимизга сингиб кетган. Айниқса, ота-онага ҳурмат, аёлга эҳтиром, мардлик ва жасурлик сингари туйғуларимиз бутун дунё халқларини ром этиб келади.

Бугун турли йўллар билан, ҳар хил «эзгу» ниқоблар остида «оммавий маданият» мамлакатимизга ҳам таҳдид солаётгани сир эмас. Айниқса, жангари филмлар, ёшларни соатлаб ўтиришга «мажбур» қилаётган компютер ўйинлари бетўхтов ёвузликни тарғиб этса, боласининг отаси кимлигини билмасдан боши қотиб ДНК текширувини ўтказмоқчи бўлган хонимлар ҳақидаги сериаллар, интернет оламида аёл ва эркакларга лаззатланиш ҳақида берилаётган «энг яхши маслаҳатлар» фаҳш ҳамда бузуқлик кўчаси сари чорлайди.

Бунинг устига эстрада санъатига кириб келаётган айрим йўналишлар ва қўшиқлар, клиплар, яратилаётган кинофилмлар, реклама роликларида тарғиб этилаётган турлича кийиниш ва сўзлашув «маданияти», умуман ҳаёт тарзимизга тўғри келмайдиган ҳолатларга йўл қўйилаётгани ачинарлидир.

«Оммавий маданият»нинг энг хавфли томони — у тўсатдан кириб келмайди. Аввало, жуда кичик деталлар, арзимас веқеалар орқали одамларни ўзига ўргатади, кўниктиради. Ана шунда 3-4 ёшдаги фарзандимиз реппер бўлиб куйласа ҳам, ўғлимиз қулоғига зирак тақиб, қизимиз йиртиқ шимни кийганида ҳам «замона зайли» дея бепарво бўламиз. Қолаверса, фарзандимизнинг замонавийлигидан қувонамиз.

«Оммавий маданият»ни тарғиб қилаётган ғаразли кучларга аслида ҳеч қандай маданият ва инсон маънавияти, ахлоқий қоидаю қадриятларнинг асло кераги йўқ. Уларнинг стратегик режа ва сиёсий мақсадларига эришиш, айрим мамлакатларнинг ер ости, ер усти бойликларига эга бўлиш, ўз измига солиш учун бу бир восита, холос. Бир сўз билан айтганда ҳамма нарсага эркинлик нуқтаи назаридан қарайдиган «оммавий маданият»нинг асосий мақсади — одамнинг иродасини сусайтириш, ўзининг ҳаётига, атрофидаги одамларга қарши қўйиш ва охир-оқибатда эркинлигидан жудо қилишдир.

Мамлакатимизда истиқлолнинг дастлабки йиллариданоқ умумбашарий ва демократик қадриятларни чуқур ўзлаштирган ҳолда барпо этилаётган ҳуқуқий ва демократик жамият қуриш йўли бугун ўзини тўла оқламоқда. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, фикрлар ранг-баранглиги, ҳар бир ҳалқнинг анъана ва қадриятларига эҳтиром кўрсатиш жамиятимизнинг энг муҳим тамойиллари этиб белгиланган. Бунга муносиб бўлиш ҳар биримизнинг фуқаролик бурчимиздир. Буюк аждодларимиз қолдирган бой маданий ва маънавий меросни, мардлик ва жасоратни аллақандай «оммавий маданият»га алмаштиришга эса ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ.

 

М.Қозоқов

Янгиарқ тумани “Шайх Мухтор вали” масжиди имом-ноиби

                     

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *